ZEBRANIE RADY RODZICÓW!

W dniu 16 .11. 2017r. (czwartek) o godz. 16.00

w sali Biedroneczek odbędzie się

zebranie Rady Rodziców.                                                                                                                                                        

                                                                                                                                        Serdecznie zapraszamy!