Zasady bezpieczeństwa

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA OBOWIĄZUJĄCE NA TERENIE PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 32 W KIELCACH

 1. Obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt na teren ogrodu i placu przedszkolnego
 2. Na terenie przedszkola obowiązuje zakaz palenia
 3. Obowiązuje zakaz wjazdu samochodów prywatnych na teren przedszkola (z wyjątkiem samochodów pracowników przedszkola)
 4. Drzwi prowadzące do szatni i sal przedszkolnych w godzinach 9:00 – 12:30 pozostają zamknięte
 5. Dzieciom nie wolno wnosić jedzenia i picia na teren przedszkola
 6. Podczas pobytu dzieci na terenie ogrodu i placu zabaw brama na teren przedszkolny jest zamykana

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA POCZAS ZABAW  NA PLACU PRZEDSZKOLNYM

 1. Plac zabawa jest terenem służącym do zabaw i wypoczynku
 2. Elementy placu zabaw przeznaczone są dla dzieci w wieku 2,5 do 6 lat
 3. Dzieci na terenie placu zabaw powinny przebywać wyłącznie pod opieką nauczycieli
 4. Z urządzeń zabawowych należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem
 5. Uszkodzone urządzenia należy wyeliminować z eksploatacji
 6. Liczba dzieci przebywających na placu zabaw należy dostosować do jego powierzchni oraz zainstalowanego na nim sprzętu zabawowego.

WYJŚCIE NA PLAC PRZEDSZKOLNY

 1. Przed wyjściem na teren przedszkolny nauczyciel przypomina dzieciom zasady bezpieczeństwa obowiązujące podczas zabaw w ogrodzie i na placu zabaw
 2. Nauczyciel jest zobowiązany sprawdzić stan liczebny dzieci przed wyjściem do ogrodu.
 3. Dzieci przechodzą do ogrodu w parach pod kontrola nauczyciela
 4. Nauczyciel sprawdza czy urządzenia są sprawne i czy nie ma żadnego zagrożenia
 5. Nauczyciel czuwa nad bezpieczeństwem dzieci, zapewniając im kontrolowane poczucie swobody
 6. Dzieciom nie wolno oddalać się od grupy
 7. Rodzice mogą odebrać dziecko z terenu przedszkolnego tylko wtedy, gdy są pewni, że nauczyciel widzi fakt odbioru dziecka
 8. Powrót do budynku przedszkolnego odbywa się w parach po uprzednim sprawdzeniu czy są wszystkie dzieci