WYCIECZKA DO "PTASIEGO AZYLU"

Dnia 1 października nasza grupa w towarzystwie grupy II uczestniczyła  w wycieczce do Ośrodka Pomocy Dzikim Zwierzętom "Ptasi Azyl" w Ostrowie niedaleko Chęcin. Jest to jedna z nielicznych placówek specjalizująca się w niesieniu pomocy dzikim zwierzętom. Mieliśmy okazję poznać pensjonariuszy ośrodka: gołębie, bociany, dzięcioły, różne gatunki sów, myszołowa, krogulca, kruka, wiewiórki i śpiącego już jeża. O swoich podopiecznych opowiadał pan Janusz Wróblewski – założyciel ośrodka, wielki miłośnik i znawca przyrody. Byliśmy świadkami karmienia zwierząt, mogliśmy niektóre z nich obejrzeć z bliska i dotknąć. Zdecydowana większość zwierząt po okresie leczenia i rehabilitacji odzyskuje wolność i wraca do naturalnego środowiska. Są jednak i takie, które w wyniku trwałych uszkodzeń ciała (brak skrzydła, nogi) nie byłyby w stanie żyć bez opieki człowieka. Im również ośrodek zapewnia długoletnią opiekę. Ptasi Azyl jest też miejscem, gdzie udzielane są porady, co zrobić ze znalezionym dzikim zwierzęciem i jak należy się nim opiekować. W ciągu 14 lat ośrodek pomógł uratować około 1000 dzikich zwierząt. Zajęcia prowadzone w Ptasim Azylu nie tylko dostarczają wiedzy przyrodniczej, ale przede wszystkim uwrażliwiają i uczą szacunku dla wszystkich zwierząt.  Po edukacyjnej części wycieczki dzieci spędziły czas na zabawie w bogato wyposażonym w zabawki i przyrządy  placu zabaw. Wycieczka wszystkim bardzo się podobała i pozostanie w pamięci na długi czas.