WYCIECZKA DO NADLEŚNICTWA

 W dniu 16 października 2018r. dzieci z naszej grupy  miały możliwość uczestniczyć w ciekawych warsztatach  edukacyjnych  realizowanych w siedzibie Nadleśnictwa Kielce oraz w Zespole Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych. Pierwszym punktem programu było zwiedzanie  pomieszczeń edukacyjnych. Główna sala to ekspozycja pt. Przyroda lokalna i charakterystyczna dla leśnego Kompleksu Promocyjnego ,,Puszcza Świętokrzyska – las i jego mieszkańcy” – połączona z projekcją filmu i zwiedzaniem wystawy w sali edukacyjnej. W drugiej sali dzieci oglądały wystawę dotyczącą zagrożeń lasu i gospodarki leśnej. W trzeciej sali dzieci uczestniczyły w formie zabawy w warsztatach edukacyjnych pod tytułem ,,Prawda, czy fałsz- ciekawostki przyrodnicze na temat lasu i jego mieszkańców ”. Na zakończenie wszystkie przedszkolaki złożyły przysięgę Małego Ekologa. Dzięki ilustracjom, ciekawostkom i rebusom dzieci  będą świadomie chroniły przyrodę i dbały o nią. Od pani Leśnik otrzymaliśmy zaproszenie na kolejne zajęcia. Na pewno z niego skorzystamy!!!!