WYCIECZKA DO MUZEUM

Grupa Żabek odbyła ciekawą wycieczkę do Muzeum Dialogu Kultur, które jest oddziałem Muzeum Narodowego w Kielcach. Odbyły się tam zajęcia edukacyjne na temat marszałka Piłsudskiego i polskich symboli narodowych. Dzieci dowiedziały się także jak wyglądały herby rodowe, a na koniec same mogły zaprojektować swój herb.