WYCIECZKA DO MUZEUM

Grupa Ważek odbyła ciekawą wycieczkę do Muzeum Dialogu Kultur, które jest oddziałem Muzeum Narodowego w Kielcach. Przedszkolaki uczestniczyły tam w  zajęciach edukacyjnych na temat marszałka Piłsudskiego i polskich symboli narodowych. Dzieci dowiedziały się także jak wyglądały herby rodowe, a na koniec same mogły zaprojektować swój herb.