WIZYTA W BIBLIOTECE -TYDZIEŃ KULTURY JĘZYKA

Z okazji Tygodnia Kultury Języka w Kielcach odbywały się różne imprezy, spotkania, zajęcia edukacyjne. Nasze przedszkolaki także wzięły w nich udział. Z tej okazji zorganizowane zostały specjalne zajęcia w Miejskiej Bibliotece Publicznej, podczas których dzieci z grupy Żabek uczyły się jak być dobrym mówcą. Dowiedziały się, czym zajmuje się "recytator" i co to jest "recytacja". Przekonały się, że każdy wiersz można powiedzić na różne sposoby. Dzieci wykonywały też ćwiczenia oddechowe, a także gimnastykę buzi i języka. Na koniec otrzymały kolorowe plakietki Mistrz słowa.