WIZYTA POLICJANTÓW

14 marca w naszym przedszkolu odbyło się spotkanie z policjantami z Komisariatu I Policji .  Tematem zajęć bylo bezpieczenstwo w kontaktach z dzikimi zwierzętami. Policjanci  zademonstrowali dzieciom  , w  jaki sposób należy się zachowywać podczas ataku zwierząt. Dzieci z dużym zainteresowaniem słuchały rad i wskazówek zaproszonych gości . Niektóre przedszkolaki zadawały pytania oraz dzieliły się swoimi doświadczeniami. Bardzo pouczające były scenki sytuacyjne, w których dzieci chętnie brały udział. Wspólne zdjęcie było zwieńczeniem tej niecodziennej wizyty.