URODZINY NIKODEMA

Podobny obraz

Niech ten radosny, wspaniały dzień

na zawsze troski Twe odsunie w cień.

I niech się śmieje do Ciebie świat

blaskiem szczęśliwych i długich lat!

Dzieci z grupy Ważek i ciocie złożyły Nikodemowi z okazji jego święta najserdeczniejsze życzenia zdrowia, szczęścia, uśmiechu na co dzień, wielu przyjaciół i spełnienia marzeń!