URODZINY ALI

Niech ten radosny, wspaniały dzień
na zawsze Twe troski, odsunie w cień.
I niech się śmieje do Ciebie świat,
blaskiem szczęśliwych i długich lat.

W tym szczególnym dniu życzymy Alusi, aby spełniły się jej wszystkie marzenia, a życie przynosiło tylko szczęśliwe chwile! Sto lat!!!