UMOWA WAKACYJNA!

Druk umowy na dyżur wakacyjny w miesiącu lipcu 2018r. dostępny jest na stronie internetowej przedszkola lub w księgowości. Dwa egzemplarze umowy wypełnione i podpisane należy dostarczyć do przedszkola w terminie od 11.06 do 22.06.2018r. Niedostarczenie umowy w w/w terminie jest jednoznaczne z rezygnacją z dyżuru wakacyjnego.