TEATRZYK W PRZEDSZKOLU

W poniedziałek 11 grudnia nasze przedszkole odwiedził teatr SKRZAT z Krakowa z przedstawieniem pt.: "List do Świętego Mikołaja". Dzieci z zapartym tchem śledziły perypetie bajkowych bohaterów, którzy mimo wielu przeszkód starali się dostarczyć list świętemu Mikołajowi. Wielkim entuzjazmem zostało powitane pojawienie się jego samego. Św. Mikołaj złożył dzieciom życzenia świąteczne, poprosił, aby były grzeczne, a na zakończenie  rozdał przedszkolakom cukierki.