Spotkanie z Miśkiem Zdziśkiem

18 marca odwiedził nas Misiek Zdzisiek wraz ze swoimi pomocnikami  z Fundacji Miśka Zdziśka Błękitny Promyk Nadziei.  Tego  dnia  radości i emocji było co niemiara - mogliśmy przekazać nakrętki, które dzieci skrupulatnie zbierały i przynosiły do przedszkola. W czasie  naszego spotkania z Miśkiem Zdziśkiem panowała fantastyczna atmosfera, pluszowy gość brał udział w naszych zabawach i rozdawał słodkie upominki. Oddając te plastikowe nakrętki  również my mogliśmy pomóc innym potrzebującym osobom chorym i niepełnosprawnym, dzieląc się odrobinką serduszka i wrażliwości. W podziękowaniu za miłą wizytę przedszkolaki wręczyły Miśkowi Zdziśkowi laurkę. Obiecaliśmy zgodnie Miśkowi Zdziśkowi, że nasza akcja zbierania nakrętek będzie trwała nadal i postaramy się dotrzymać danego słowa.