Rozstrzygnięcie konkursu "Zaczarowany świat zwierząt"

W połowie maja przy współpracy  Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kielcach nasze przedszkole przystąpiło do konkursu "Zaczarowany świat zwierząt". Naszą grupę reprezentowała Oliwia P. , która wykonała pracę plastyczną "Złota rybka". Konkurs miał na celu rozwijanie zainteresowań literaturą dziecięca, kształtowanie sprawności manualnych oraz pobudzanie do ekspresji twórczej. Nagrodą za udział był pamiątkowy dyplom oraz drobny upominek.