POŻEGNANIE ZIMY - POWITANIE WIOSNY

W czwartek 21 marca przywitaliśmy w naszym przedszkolu wiosnę :)

Razem ze starszymi dziećmi śpiewaliśmy piosenki, recytowaliśmy wiersze i odgadywaliśmy wiosenne zagadki.

Było dużo śmiechu i mnóstwo radości :)

Żegnaj zimo - witaj wiosno!