Nasze osiągnięcia

Jednym z celów stojących przed edukacją przedszkolną jest budowanie publicznego zaufania do przedszkola. Zadanie to realizowane jest przez naszą placówkę dla jej własnego wewnętrznego rozwoju na wiele sposobów, między innymi poprzez demonstrowanie i komunikowane o przedszkolnych osiągnięciach i sukcesach. Nasze Przedszkole  każdego roku przygotowuje oraz aktywnie uczestniczy w wielu uroczystościach, imprezach, konkursach, wydarzeniach kulturowych, akcjach ekologicznych i innych przedsięwzięciach, które wyróżniają nas szczególnie z pośród innych placówek. W tych wszystkich działaniach odnosimy mniejsze i większe sukcesy.