Język angielski w naszym w przedszkolu

Zajęcia z języka angielskiego odbywają się dwa razy w tygodniu po 15 min w  grupach I, II oraz dwa razy w tygodniu po 30 min w grupach  III, IV, V.

Wiek przedszkolny jest odpowiedni dla rozpoczęcia nauki języka angielskiego. Dzieci od najmłodszych lat mają styczność z tym językiem, co pozwala im przede wszystkim zapoznać się z jego brzmieniem oraz traktować go jako jeden z rodzajów komunikacji międzyludzkiej.  Warto korzystać z tej szansy.

Język angielski prowadzony jest na dwóch poziomach zaawansowania dostosowanych do wieku. Dzieci w wieku przedszkolnym charakteryzuje myślenie konkretne, dlatego na zajęciach wykorzystywane są liczne pomoce dydaktyczne np. obrazki, realne przedmioty. Swoją wiedzę przedszkolaki utrwalają poprzez śpiewanie piosenek i recytowanie wierszyków, a także wypełnianie kart pracy. Tok zajęć dostosowany jest do wieku, zainteresowań oraz predyspozycji językowych dzieci. Najważniejszą aktywnością dziecka jest zabawa, dlatego też zajęcia z języka angielskiego wypełnione są licznym grami i zabawami, które pomagają dziecku łatwiej zapamiętać słownictwo. Pod tym względem każde zajęcie jest zróżnicowane, ponieważ dzieci są „wymagające”  nigdy nie ma dwóch takich samych zajęć.

             Zgodnie z założeniami podstawy programowej głównymi celami zajęć z języka angielskiego są:

  • zwrócenie uwagi dziecka na język obcy, jako dodatkowy środek komunikacji międzyludzkiej,
  • zachęcenie i zainteresowanie dziecka nauką języka obcego,
  • rozwój zdolności językowych, manualnych, spostrzegawczości i wyobraźni dziecka,
  • pobudzenie wiary dziecka we własne siły i możliwości oraz rozbudzenie motywacji do dalszej nauki,
  • kształcenie samodzielności w zdobywaniu wiedzy,
  • budowanie własnej tożsamości dziecka jako członka społeczności przy poczuciu własnej wartości,
  • rozbudzenie zainteresowania światem i innymi kulturami,
  • rozwój elementarnych umiejętności komunikacyjnych w zakresie języka angielskiego, które będą podstawą do dalszego zdobywania wiedzy, czyli:

rozumienie ze słuchu, mówienie, wykształcenie umiejętności wyszukiwania informacji szczegółowych w nieskomplikowanych wypowiedziach oraz rozumienie ogólnego sensu wypowiedzi, nabycie umiejętności samodzielnego zadawania pytań i udzielania na nie odpowiedzi, samodzielne wykonywanie przez dziecko ćwiczeń z zakresu poznanego materiału, nabycie umiejętności pracy i zabawy w grupie.