GÓRNIK

Chcąc przybliżyć dzieciom tradycje związane z obchodami Barbórki oraz trudną i odpowiedzialną pracę górnika we wtorek 4 grudnia zaprosiliśmy do przedszkola górnika. Niecodzienny gość zaprezentował się dzieciom w galowym mundurze. Pan wytłumaczył dzieciom, jakie znaczenie mają kolory pióropusza na czapce i kto je nosi. Przedszkolaki chętnie oglądały górniczy mundur oraz wysłuchały opowieści przedstawianych przez górnika. Oczywiście nasz gość pozwolił dzieciom przymierzyć górnicze czako, może w przyszłości ktoś z nich będzie go nosić naprawdę. Na zakończenie, z okazji „Barbórki” dzieci i nauczyciele złożyli górnikom życzenia, odśpiewali uroczyste: „Sto lat” oraz wręczyli przygotowane niespodzianki dziękując jednocześnie gościowi za przybycie, za mile i ciekawie spędzony czas.