GÓRA GROSZA

Dzięki udziałowi w akcji Góra Grosza mogliśmy wesprzeć szczytny cel, dać godny wzór do naśladowania, mogliśmy przekazać różne wartości, na przykład, co to znaczy być szczerym i otwartym na cudze nieszczęście. Celem akcji jest zebranie funduszy na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną, w tym na tworzenie i dofinansowanie domów dla dzieci, rodzinnych domów dziecka, pogotowi rodzinnych, zawodowych rodzin zastępczych oraz domów dziecka, które realizują prorodzinne programy wychowawcze. Akcja ta dała nam możliwość otwarcia się na drugiego człowieka, podjęcia wspólnego dzieła, do którego każdy mógł się przyłączyć i aktywnie je wspierać. Zaangażowanie było bardzo budujące, dzieci bardzo chętnie wspierały akcję, namawiały również swoich rodziców do wsparcia tak zaszczytnego celu i przekazania grosików, które zalegają w portfelu.