Do poczytania...

 

Drodzy Rodzice !!!

W roku szkolnym 2019/2020 jest nam niezmiernie miło powitać wszystkich Przedszkolaków na zajęciach z języka angielskiego.
Zgodnie z wprowadzonymi zmianami jednym z głównych celów wychowania przedszkolnego jest przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym poprzez rozbudzanie ich świadomości językowej i wrażliwości kulturowej oraz budowanie pozytywnej motywacji do nauki języków obcych na dalszych etapach edukacyjnych.

W myśl tych zmian nasze Przedszkolaki będą:
uczestniczyć w zabawach : muzycznych, ruchowych, plastycznych, konstrukcyjnych, teatralnych, itp.
rozumieć bardzo proste polecenia i reagować na nie,
powtarzać rymowanki, proste wierszyki i śpiewać piosenki w grupie,
rozumieć ogólny sens krótkich historyjek opowiadanych lub czytanych, gdy są wspierane np. obrazkami, rekwizytami, ruchem, mimiką, gestami.

Mamy nadzieję, że nasze zajęcia, poprzez świetną zabawę językiem angielskim, stworzą warunki umożliwiające dzieciom osłuchanie się z językiem obcym w różnych sytuacjach życia codziennego. Tematy zajęć będą miały charakter uniwersalny zgodny z założeniami podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

Na stronie internetowej naszego przedszkola, w zakładce: Kącik Języka Angielskiego, jest do pobrania PROGRAM NAUCZANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO jaki będzie obowiązywał w danym roku szkolnym. Dodatkowo na tablicy w szatni umieszczać będziemy  teksty piosenek i wierszyków, informacje o bieżącej tematyce zajęć, słowniczek poznanych zwrotów oraz wyrazów, wszystko po to by zaangażować Państwa do nauki z dzieckiem.
 

Z pozdrowieniami Anna Grzyb