26 kwietnia - Odwiedziny uczennic z VLO

Naszą grupę odwiedzili dziś bardzo mili goście, były to uczennice z V Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Ściegiennego w Kielcach. Powodem odwiedzin były zorganizowany w tym dniu przez V LO "Dzień przedsiębiorczości. Uczennice miały okazję zapoznać się z pracą w przedszkolu, bardzo chętnie bawiły się z dziećmi oraz z nimi rozmawiały. Na pożegnanie przeczytały naszym przedszkolakom bajkę. Mamy nadzieję, że jeszcze kiedyś nas odwiedzą.