05.04.2016 Obchodzimy urodziny

Nasze przedszkolaki chętnie dzielą się informacją o swoich urodzinach, częstują wtedy koleżanki i kolegów słodkim poczęstunkiem. Śpiewamy "Sto lat" i składamy życzenia urodzinowe.