04.04.2016 Zabawy na świeżym powietrzu

Pogoda sprzyja, więc korzystamy i aktywnie spędzamy czas na placu przedszkolnym. Podczas zabaw nie tylko czerpiemy kożyści zdrowotne, ale także uczymy się koleżeńskiego i bezpiecznego zachowania w grupie.